Sporočilo 51

Pravico imate biti sami svoje sreče kovač! Tako v vas samih, kot na celem svetu obstaja neskončna količina radosti. Vsak dan ste soočeni s številnimi izbirami, ki se potegujejo za vašo pozornost. Tisto, čemur se posvetite, je odraz tega, kar si želite v življenju. Ko izberete srečo, se vam razkrijejo številne priložnosti, ki podprejo vašo izbiro. Če opazite, da sta vam danes začela plahneti energija ali razpoloženje, je to znak, da ste izbrali nekaj, čemur se ni dobro posvečati. Izberite nekaj drugega!