Sporočilo 78

Svoje dnevno razpoloženje lahko določite tako, da dan posvetite določenemu namenu, nauku ali zadevi, ki bi jih radi izkusili. Lahko se recimo posvetite temu, da imate toplo in ljubečo zvezo, da vidite lepoto v sebi, da ste skrbni do sebe,… Ko navsezgodaj posvetite dan, vaša duša pošlje v vesolje znamenje (kot ribič, ki vrže široko mrežo), ki pritegne k vam tiste okoliščine, za katere ste prosili. S pomočjo posvetil boste zelo hitro dojeli, kolikšno moč imate tako vi, kot vaše odločitve!